Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

Úradná tabuľa

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Kategória: Úradná tabuľa / Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č.6/2011

Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č.6/2011

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN obce č. 6/2011 o spôsobe prijímania detí do Materskej školy v Lábe:

../../galeria/VZN%20O%20ZRUSEN%C3%8D%20VZN_2011_06_o%20prijimani%20deti%20do%20MS.doc

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,