Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

Úradná tabuľa

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Kategória: Úradná tabuľa / Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2017

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2017

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Láb obce č. 1/2017, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu obce Láb:

../../galeria/VZN%20zmena%20VZN%201_2017%20o%20dotaciach.doc

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,