Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

Úradná tabuľa

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Kategória: Úradná tabuľa / Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Láb na I. polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Láb na I. polrok 2015

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE LÁB NA I. POLROK 2015 Obec Lab Plan kontrolnej cinnosti 1. polrok 2015

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,