Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

Úradná tabuľa

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Kategória: Úradná tabuľa / Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Láb na 2. polrok 2019

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Láb na 2. polrok 2019

Plan kontrolnej cinnosti 2.polrok 2019.pdf

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,