Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

Úradná tabuľa

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Kategória: Úradná tabuľa / Návrh VZN č. 22016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Láb

Návrh VZN č. 22016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Láb

Návrh VZN 22016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Láb

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,