Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

Stavebný úrad

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Kategória: Stavebný úrad / Začatie vodoprávneho konania

Začatie vodoprávneho konania

Ozámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania.

Vyvesené dňa 14.8.2019      Zvesené dňa 30.8.2019

Oznámenie

 

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,