Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

Stavebný úrad

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Kategória: Stavebný úrad / Územné rozhodnutie - ZVARKON spol. s r.o.

Územné rozhodnutie - ZVARKON spol. s r.o.

Rozhodnutie o umiestnení stavby - ZVARKON, spol. s r.o.

Rozhodnutie

 

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,