Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

Stavebný úrad

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Kategória: Stavebný úrad / Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením v dodatočnom konaní

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením v dodatočnom konaní

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením v dodatočnom konaní

Rodinný dom  

na prac. č. 5798/99 a 5798/100  k. ú. Láb

vyvesené  8.01.2019;  zvesené 24.01.2019

R ZSPD +KK RD Janek.pdf

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,