Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

Stavebný úrad

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Kategória: Stavebný úrad / Rozhodnutie o povolení stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

Rozhodnutie o povolení stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

Verejná vyhláška    

Rozhodnutie o povolení stavby

Rodinný dvojdom  Wariant 511 na parc. č. 5798/98, 5798/208

vyvesené:    od  1.02.2019    do  15.01.2019

RD Wariant 511 parc.c. 5798-98,208.pdf

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,