Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

Stavebný úrad

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Kategória: Stavebný úrad / Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

"Rodinný dvojdom DILONGA", Láb Topoľová ulica, B2 Stránky  na pozemku register "C" parcela č. 1627/143 v katastrálnom území Láb. Spoločnosť MPP I s.r.o., 900 67 Láb č. 289.

Vyvesené dňa 29.05.2019    Zvesené dňa 14.06.2019

Oznámenie

 

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,