Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

Stavebný úrad

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Kategória: Stavebný úrad / Nariadenie ústneho pojednávania

Nariadenie ústneho pojednávania

Nariadenie ústneho pojednávania vo veci povolenia zmeny č. 6 povolenej banskej činnosti v chránenom území Plavecký Štvrtok.

Vyvesené dňa 19.08.2019          Zvesené dňa 18.09.2019

Nariadenie ústneho pojednávania

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,