Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

Oznamy obce

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Kategória: Oznamy obce / Zber veľkoobjemového odpadu

Zber veľkoobjemového odpadu

Obec Láb oznamuje občanom, že v dňoch od 9.4.2021 do 14.4.2021 sa uskutoční jarné čistenie obce – ZBER ROZMERNÉHO ODPADU

Do kontajnerov je zakázané vhadzovať: stavebný odpad (suť), nebezpečný odpad (autobatérie, horľaviny, nádoby z farieb a lakov, rozpúšťadlá, žiarovky, motorové oleje,...) pneumatiky, bioodpad...  

Veľké kusy nábytku musia byť v rozloženom stave.

Odpad môžu občania obce ukladať do dvoch veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú umiestnené v lokalite pri družstve spoločnosti POSPO.

Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov je zakázané a trestné!

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,