Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

Oznamy obce

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Kategória: Oznamy obce / Pracovná ponuka- ZŠ Láb

Pracovná ponuka- ZŠ Láb

Základná škola v Lábe príjme do pracovného pomeru učiteľa:

Zamestnávateľ:   Základná škola, Láb  

Kategória: učiteľ

- pre  predmety:  1. stupeň,  2. stupeň – Matematika, Etická výchova,

                        Informatika, Technika, Hudobná výchova, Výtvarná výchova

- nástup od 1. 9. 2019 

Kvalifikačné predpoklady: podľa Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie ped. Zamestnancov

Platové podmienky v zmysle zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov, podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.  

Požadované doklady: - žiadosť do zamestnania

                                   - profesijný životopis

                                   - doklady o vzdelaní

Kontakty:  Základná škola, Láb č. 489,  Tel. : 034 / 7790484,   0919 404 333

                    mail: zslab@zslab .sk

 

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,