Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

Oznamy obce

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Kategória: Oznamy obce / Oznámenie obyvateľom k realizácii odvodnenia lokality Zastávky

Oznámenie obyvateľom k realizácii odvodnenia lokality Zastávky

Vážení obyvatelia a vlastníci nehnuteľností v lokalite Zastávky,

na základe záverov z rokovania obecného zastupiteľstva a po predložení hydrotechnického výpočtu zhotoviteľom stavby cesty, Vám oznamujeme, že spoločnosť Galmistav, s.r.o. prisľúbila začať práce na uložení potrubia na odtok dažďovej vody v prvom augustovom týždni tohto roku.

Upozorňujeme, že je v záujme všetkých obyvateľov uvedenej lokality, aby zabezpečili nerušený priebeh prác a neobmedzovali prístup k pozemkom, aby stavebné práce mohli byť čo najskôr ukončené.

Marián Moravčík, starosta obce

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,