Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

Oznamy obce

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Kategória: Oznamy obce / Oznámenie o malých zdrojoch znečistenia ovzdušia

Oznámenie o malých zdrojoch znečistenia ovzdušia

Upozorňujeme podnikateľov, ktorí majú podať Oznámenie o malých zdrojoch znečistenia ovzdušia v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zatiaľ ho nepodali, aby tak urobili do 15.2.2019 do podateľne obecného úradu v Lábe.

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,