Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

Oznamy obce

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Kategória: Oznamy obce / Oznam

Oznam

V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov Obec Láb zverejňuje nasledovný oznam:

OBEC LÁB dosiahla v roku 2018 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 13,49 %.

Podľa Prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov bude OBEC LÁB hradiť poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v roku 2019 v sume 12 Eur/t, t. j. za 650,35 t sumu vo výške 7.800,- EUR.

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,