Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

AKTUALITY A OZNAMY

Archív - všetky oznamy, aktuality, úradná tabuľa, podujatia

nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy obce

Bohoslužobný poriadok - Veľká noc 2020

Oznam BVS

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že dňa 17. apríla 2020 v čase od 9:00 do 13:00 hod. bude zastavená dodávka vody v časti obce Vrbovec a Výhony z dôvodu rozširovania vodovodnej siete.

LÁBSKY MAJÁLES - presunutý termín

LÁBSKY MAJÁLES PRESUNUTÝ NA NOVÝ TERMÍN 22.5.2021

❌Priatelia, ako sme avizovali pred pár dňami, sme definitívne nútení akciu Lábsky Majáles presunúť na rok 2021❌

Rozmýšlali sme aj o termínoch v septembri, ale žiaľ nenašli sme vhodný dátum, ktorý by vyhovoval tak, aby sa s týmto programom dalo vystúpiť...a hlavne nikto nevie predpovedať dokedy tento stav potrvá. Mrzí nás to, pretože aj nás to stálo doposiaľ okrem iného vela síl a energie, ale veríme, že sme vás aspoň náhradným termínom a zachovaním rovnakého programu potešili ☺️ Ďakujeme aj IMT Smile, Kollárovcom, Inekafe, Sanchez Amsterdam, Graeme Markovi, ale aj zvukárom, pracovníkom, sponzorom a partnerom podujatia, že nám vyšli v ústrety a že sa nás podporia aj v máji 2021! 

Vstupenky zostávajú samozrejme platné. Pokiaľ si myslíte, že by ste sa festivalu v novom termíne (22.5.2021) mohli zúčastniť, nechajte si prosím vstupenky a podporte aj nás v tomto neľahkom období. Vážime si vašu podporu a ďakujeme!!! P.S.: Keď budeme zodpovední, tak veríme že túto pliagu porazíme čo najskôr. Všetko dobré a pevné nervy želáme aj iným festivalom, koncertom, divadlám a celkovo podujatiam aby to "rozdýchali" a aby sa kultúra na Slovensku, ale aj na celom svete dala čo najskôr dokopy a postavila na nohy 

Ď A K U J E M E  T E Š Í M E   S A  N A  L M 2 0 2 1  (Pokial chcete vstupenky vrátiť, tak tí čo ste si kúpili lískty cez predpredaj.sk tak kliknite na predpredaj.sk, kde máte postup na reklamáciu a peniaze Vám budú vrátené. Pokial ste si kupovali lístky na obecnom úrade v Lábe a chcete ich vrátiť, tak u p.Lisej Vám budú peniaze za lístky vrátené, no opakujeme, že vstupenky zostávajú platné aj na rok 2021, ďakujeme!) Prajeme veľa zdravia hlavne!!!

Jozef Praženec - organizátor festivalu a jeho team

 

Ako sa zaevidovať na ÚPSVaR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky zverejňuje informácie o spôsobe evidencie UoZ počas súčasnej krízovej situácie. Informácia má slúžiť občanom nášho okresu, ktorí zostali nezamestnaní a potrebujú sa evidovať na ÚPSVaR v najbližšom období.

 

 Ako_sa_zaevidovat_na_UPSVR_Malacky.doc

 

Oznam

Zber elektroodpadu

Obecný úrad v Lábe oznamuje občanom, že zber elektronického odpadu  sa uskutoční dňa 4.4.2020,t. j. v sobotu  od 8.00 hod. do 13.00 hod.

Občania sa musia zaregistrovať k zberu do 31.3.2020( do útorka)  telefonicky na čísle OÚ 034/7747791 alebo emailom na adrese dana.sefcikova@obeclab.sk  Je potrebné uviesť typ odpadu, množstvo, meno a číslo domu.

Elektronický odpad - televízory, chladničky, mrazničky, pračky, rádiá, počítače, vysávače, kulmy, žehličky a iný elektronický odpad JE POTREBNÉ VYLOŽIŤ PRED RODINNÉ DOMY  NAJNESKÔR DO 08:00 HOD ZBERNÉHO DŇA  t.j.  4.4.2020.

Ochrana pred požiarmi

ochrana_pred_poziarmi.pdf

Jarná deratizácia 2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.04.2020  do 31.05.2020.

 

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

 

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov prípravkami na profesionálne použitie, a to : v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a reáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov.

Výzva

Zápis do Materskej školy Láb

Pracovná ponuka - učiteľka materskej školy

Materská škola v Lábe príjme do pracovného pomeru Učiteľku materskej školy s nástupom od 1.5.2020.

Požiadavky na uchádzača:

Vzdelanie

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úplné stredné odborné vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy Vysokoškolské vzdelanie - predškolská a elementárna pedagogika.

Znalosť práce s PC

Word, Excel, internet-pokročilý, PowerPoint

Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania

- profesijný životopis

- doklad o ukončenom vzdelaní

- súhlas so spracovaním osobných údajov

Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v závislosti od skúseností uchádzača.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 30.04.2020 na adresu:

Materská škola

Ulica Ignáca Juračku 223/10

900 67 Láb

alebo mailom: mslab@mslab.sk

Mgr. Dagmar Šteffeková, 0911 893 123

Termín vývozu komunálneho odpadu a separovaného odpadu na rok 2020

Termíny I.polrok 2020 - FCC Zohor

Termíny I.polrok 2020 - Tekos Malacky

Termíny zberu separovaného odpadu na rok 2020

 

Zmena cestovných poriadkov od 15.12.2019

Slovaklines v súvislosti s celoštátnymi zmenami cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2019/2020, s platnosťou od 15.12.2019, zverejňuje

cestovný poriadok prímestskej linky, ktorý prechádza našou obcou. cestovny poriadok , zmeny 

3D virtuálna prehliadka

Vážení obyvatelia,

na webovej stránke  Google Mapy 

https://goo.gl/maps/MQVLkBwVgE2mTMCQ6 si môžete pozrieť 3D virtuálnu prehliadku obecného úradu. Po otvorení fotografie namierite kurzor na vchod do obecného úradu a následne sa presúvate v smere šípky.

Takisto je možné týmto spôsobom si prezrieť : Materskú  školu a Základnú školu v časti webovej stránky obce : http://www.obeclab.sk/sk/skolstvo

Zberný dvor Láb

OBEC LÁB Oznamuje, že od 1.4.2019 môžu občania priniesť do priestoru OBECNÉHO DVORA (VEDĽA BUDOVY POŠTY) SEPAROVANÝ ODPAD: PAPIER  PLASTY  SKLO  KOVY

Zamestnanci obce budú v priestore dvora preberať separovaný odpad v dňoch:

STREDA OD 15:00 DO 18:00

SOBOTA OD 8:00 DO 11:00

Zároveň môžu občania uložiť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (konáre, trávu) na obcou prenajatý pozemok v lokalite Búrkové. Tento odpad bude obec následne spracovávať. 

UPOZORNENIE PRE OBYVATEĽOV OBCE

Dôrazne upozorňujeme obyvateľov, aby nevhadzovali vlhčené obrúsky a iný odpad do WC.

Verejná kanalizácia nie je odpadkový kôš. Ak na toalete používate vlhčené hygienické obrúsky, škodíte životnému prostrediu aj rozpočtu obce. Najviac trpia čerpadlá, ktoré práve tieto materiály upchávajú a môžu spôsobiť až zadretie motora čerpadla a vážne ho poškodiť. Ak sa čerpadlo znehodnotí týmto materiálom, škoda sa šplhá do výšky niekoľko tisíc eur.  Vyhadzovaním vlhčených obrúskov do toalety riskujete aj upchatie vlastnej toalety, čo vás bude stáť nemalé peniaze za vyčistenie.

VLHČENÉ OBRÚSKY PATRIA DO ODPADKOVÉHO KOŠA.

 

OZNAM pre predajcov

Obecný úrad oznamuje predajcom, ktorí prídu do našej obce predávať na miestne trhovisko, že vo štvrtok je nestránkový deň. V prípade záujmu o predaj na miestnom trhovisku v tejto deň, volajte na tel. čísla: 034/7790509 alebo 034/7790333.

Upozornenie

Firmy Tekos s.r.o. Malacky a FCC Slovensko s.r.o. Zohor upozorňujú občanov na neskoré vykladanie odpadových nádob na vývoz komunálneho odpadu (KO) v obci. Z tohto dôvodu zostávajú odpadové nádoby nevyvezené. Vývozcovia žiadajú o včasné vyloženie odpadovej nádoby na vývoz KO, ktorý začína od 6:00 hodiny ráno. Informácie o vývoze komunálneho odpadu v obci nájdete na internetovej stránke www.obeclab.sk v časti Občan/Komunálny odpad.

ZMENA VO VYVOZE SEPTIKOV

Oznamujeme občanom, že vývoz fekálií zo žúmp a septikov v obci zabezpečuje Obec Láb.

Vývoz nahlasujte na t.č. : 0948 128 966

CENY ZA VÝVOZ: 

- do 5 m3              12,-- €

- do 8 m3                    20,-- €

 

VÝVOZNÉ DNI:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok :         8,00 hod. - 15.00 hod.

streda                                                 8,00 hod. - 18.00 hod.

sobota                                                 8,00 hod. - 13,00 hod.

 

V prípade riešenia otázok k vývozu fekálií  kontaktujte Mgr. Chmelu P. na t.č. 0905 358 626.

 

 

ÚPN OBCE LÁB ZMENY A DOPLNKY Č. 4 - 10/2017

Upozorňujeme občanov na nové informácie:

Zmeny a doplnky Územného plánu obce, ktoré sú uvedené na:

SAMOSPRÁVA - Územný plán obce

 http://www.obeclab.sk/sk/uzemny-plan-obce

Tanečný súbor LÁBJAN - dospelí tanečníci

 

Srdečne pozývame do svojho súboru nových tanečníkov a priaznivcov lábskeho folklóru. Radi privítame medzi nami aj nových obyvateľov Lábu. Tanečné páry nacvičujú vo svojom voľnom čase v pondelok a v stredu od 19:00 do 20:00 hodiny v priestoroch starej obecnej školy.
Tešíme sa na Vás!

Oznámenie starostu

Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Láb je vo finálnom štádiu projekčná príprava na vybudovanie kanalizácie v našej obci.

Projekčná príprava je robená na perspektívu obce a zahŕňa aj časti kanalizácie, ktoré sa budú realizovať v budúcnosti.

 

http://www.obeclab.sk/galeria/strategicke-dokumenty/E.1.2_SIT-s-OrtoFoto.pdf

 

Obec s predpokladom stabilného rozvoja

 

Nová webová stránka obce

V mesiaci jún 2016 sme spustili do prevádzky novú webovú stránku obce Láb, z tohto dôvodu je nutné obnoviť Vaše prihlasovacie údaje (zadanie e-mailu na prihlásenie do "e-mailový newsletter").

Na úvodnej strane vpravo hore je „Obnova hesla/Registrácia“ – treba kliknúť na obnova hesla a zadať údaje.

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,