Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

AKTUALITY A OZNAMY

Archív - všetky oznamy, aktuality, úradná tabuľa, podujatia

nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy obce

Oznam

Obec Láb oznamuje právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec Láb, občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, fyzickým osobám a fyzickým  osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt alebo podnikajú na území obce Láb, že si môžu na obecný úrad Láb podať do 31.10.2017 písomnú žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Láb na rok 2018 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Láb č. 1/2017, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu obce Láb.

VZN nájdete:

http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2//120_vzn_2017_01_dotacie-z-rozpoctu-obce.pdf

Prerušenie distribúcie elektriny

ÚPN OBCE LÁB ZMENY A DOPLNKY Č. 4 - 10/2017

Upozorňujeme občanov na nové informácie:

Zmeny a doplnky Územného plánu obce, ktoré sú uvedené na:

 http://www.obeclab.sk/sk/uzemny-plan-obce

Festival ochotníckych divadiel

Divadlo Šáchor zo Zohora Vás pozýva na 2. ročník divadelného festivalu - ochotníckych divadiel TRAKTÉR 2017, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia FPU, Nadácia SPP a Obec Zohor. Vstupenky je možné zakúpiť na obecnom úrade Zohor počas otváracích hodín alebo u p. Juraja Štefanoviča na tel. čísle 0918 896 332 alebo priamo v KD Zohor. 

Ponuka práce v MŠ Láb - Učiteľka predprimárneho vzdelávania

Pozícia: UČITEĽKA PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
Úväzok: zastupovanie počas MD
Dátum nástupu:  1.1.2018
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:
• úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v súlade s časťou I. v prílohe č. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

• žiadosť o prijatie do zamestnania
• štruktúrovaný životopis
• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite na adresu:
Materská škola Láb č. 223, 900 67 alebo na e-mailovú adresu mslab@radiolan.sk.
Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Bližšie informácie tel. č. 0907 738 240
Kontaktná osoba: Mgr. Miriam Vicenová, riaditeľka materskej školy.

Lábske noviny 3/2017

Vážení čitatelia, prinášame Vám nové číslo Lábskych novín. Nájdete ich:  http://www.obeclab.sk/sk/labske-noviny .

 

Oznam stavebného úradu

Stavebný úrad v Lábe bude v dňoch od 9.10.2017 do 2.11.2017 zatvorený. Všetky podania a žiadosti môžete v čase úradných hodín Obecného úradu podať do podateľne.

Informácie o volbách

Upozorňujeme občanov na nové informácie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov - zoznam kandidátov, ktoré sú uvedené na

http://www.obeclab.sk/sk/index.php?pgid=69 . Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je maria.lisa@obeclab.sk .

Voľby do VUC 2017

Predseda NR SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov na deň 4. novembra 2017 (sobota) od 7:00 do 22:00 h.

Informácie pre voliča

Tanečný súbor LÁBJAN - dospelí tanečníci

 

Srdečne pozývame do svojho súboru nových tanečníkov a priaznivcov lábskeho folklóru. Radi privítame medzi nami aj nových obyvateľov Lábu. Tanečné páry nacvičujú vo svojom voľnom čase v pondelok a v stredu od 19:00 do 20:00 hodiny v priestoroch starej obecnej školy.
Tešíme sa na Vás!

Oznámenie starostu

Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Láb je vo finálnom štádiu projekčná príprava na vybudovanie kanalizácie v našej obci.

Projekčná príprava je robená na perspektívu obce a zahŕňa aj časti kanalizácie, ktoré sa budú realizovať v budúcnosti.

 

http://www.obeclab.sk/galeria/strategicke-dokumenty/E.1.2_SIT-s-OrtoFoto.pdf

 

Obec s predpokladom stabilného rozvoja

 

Hľadá sa pes

Informácia pre cestujúcu verejnosť

Celoštátne zmeny cestovných poriadkov prímestských liniek, ktoré prechádzajú našou obcou, pre obdobie platnosti 2016/2017, ktoré budú od 11.12.2016.

zmeny cest. poriadkov 1

zmeny cest. poriadkov 2

Nová webová stránka obce

V mesiaci jún 2016 sme spustili do prevádzky novú webovú stránku obce Láb, z tohto dôvodu je nutné obnoviť Vaše prihlasovacie údaje (zadanie e-mailu na prihlásenie do "e-mailový newsletter").

Na úvodnej strane vpravo hore je „Obnova hesla/Registrácia“ – treba kliknúť na obnova hesla a zadať údaje.

Koordinácia grafikonu verejnej dopravy - odpoveď BID a BSK

Na základe požiadavky našej občianky obec Láb odoslala dňa 7.7.2016 listy "Návrh na koordináciu grafikonu verejnej dopravy" na príslušné orgány. Dňa 12.8.2016 obec Láb obdržala nasledovné odpovede:

../../galeria/zdruzenia/BID_1.pdf

../../galeria/zdruzenia/BSK.pdf

Pripomienky k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov

Informácia o možnosti zaslať požiadavky resp. pripomienky k cestovným poriadkom v rámci celoštátnych zmien cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2016/2017.

Svoje pripomienky posielajte do 19.8.2016 na adresu: jmartinovic@slovaklines.sk

../../galeria/pripomienky.jpg

 

 

Oznámenie o zmene vo vývoze septikov

Dňa 11.2.2016 vyhlásila obec Láb výberové konanie na  predloženie ponúk týkajúcich sa zabezpečenia odvozu a likvidácie žúmp a septikov v obci Láb. Do výberového konania sa celkom prihlásili dve spoločnosti:  Ondrej Frišlovič,  Jakubov a LINA spol.  s r.o.,  Plavecký Štvrtok.

Ponuku spol.  LINA spol.  s.r.o.  vyhodnotila komisia ako ekonomicky najvýhodnejšiu.

Nové ceny za vývoz septikov platné od 1.4.2016 sú nasledovné:

  • do 5 m³ / 16,00 EUR
  • do 10 m³ / 26,00 EUR  

Zmluva so spoločnosťou LINA spol.  s r.o.  je podpísaná takým spôsobom,  že občania môžu požiadať o vývoz septiku aj inú oprávnenú osobu/spoločnosť.  O likvidácii takto vyvezených septikov na ČOV Láb sa musí vopred dohodnúť so spoločnosťou LINA spol.  s r.o.,  ktorá v zmysle zmluvy a z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov jediná zodpovedá za objem likvidovaných splaškových odpadových vôd v jednotlivých dňoch.

Čítaj viac

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Láb č. 503, 900 67 Láb, 034 / 7790 333, starosta@obeclab.sk