Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

AKTUALITY A OZNAMY

Archív - všetky oznamy, aktuality, úradná tabuľa, podujatia

nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy obce

Pozvánka na návštevu habánskeho múzea v obci Veľké Leváre

Obec Veľké Leváre Vás pozýva na návštevu habánskeho múzea.

Múzeum je umiestnené v Iserovom dome z r. 1717, ktorý je súčasťou pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry.

Habánske múzeum bude otvorené od 18.5.2019 do 28.10.2019 každú sobotu od 10.00 do 18.00 hod.

Cez týždeň je otvorené len na základe telef. objednávky.

Väčšie skupiny je potrebné vopred ohlásiť, 034-7794493, 034-7794316, 034-7794107, 034-94317  alebo kulturnydom@levare.sk

DEŇ DETÍ

Pozývame Vás na oslavu Dňa detí, ktorá sa uskutoční 1.6.2019 od 14:00 hod. na štadióne v obci Láb.

Okrem rôznych súťaží, koncertu a detskej diskotéky, budete mať možnosť pozrieť si výstavu policajnej techniky MV SR. Policajný čln, alebo policajné autá a iná technika, ale aj policajné psy a šteniatka budú v Lábe prichystané na tejto skvelej udalosti.

Deti potešíme taktiež vystúpením obľúbenej speváčky Dúhalky aj detskou diskotékou.

Vstup je zdarma a tešíme sa na každého malého, či veľkého návštevníka. Čakajú na Vás aj rôzne darčeky, stánky s občerstvením a nápojmi. Starosta obce Láb spolu s kultúrnou komisiou obce Vás na túto udalosť srdečne pozývajú.

Na akcii spolupracujú aj ProAssist, Hasiči Láb, MŠ a ZŠ Láb. Akciu podporili: Lidl, Todos, Maxsport, Bratislavský samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo vnútra SR.

Krojovaný deň

V sobotu 8. júna 2019 Vás pozývame do obce Láb na 5. ročník udalosti Krojovaný deň, na ktorom vystúpia dychové hudobné skupiny Malačané, Váhovanka. V sprievode krojovaných sa objavia DFS Hasprúňánek, Červené Jabĺčko, OZ Lusk Modra, FS Štvrtčan, FS Lábjan a FS Hasprúňan. Vystúpia aj Mužáci z Lanžhota, For Bratislava Junior.

Akcia sa koná od 13:30 hod. v obecnom parku v Lábe. Starosta obce Láb spolu s kultúrnou komisiou Vás srdečne pozývajú na podujatie plné tradícií, folklóru a dychovej hudby.

Ďakujeme za podporu OÚ Láb, Bratislavskému samosprávnemu kraju, PZ Malina a Expreso u Petrušky.

Ponuka práce v Základnej škole Láb

Zamestnávateľ: Základná škola, Láb  

Kategória: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie (2. stupeň) 

- predmety: Biológia - Geografia

- nástup od 10.5.2019  -  počas PN pani učiteľky  

Kvalifikačné predpoklady: podľa Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie ped. zamestnancov

Požadované doklady: žiadosť do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní

Kontakty: Základná škola, Láb č. 489, Tel.: 034/7790484,0919404333; mail: zslab@zslab.sk

                                                        

 

Zamestnávateľ: Základná škola, Láb  

Kategória: Upratovačka v ZŠ  

- nástup 27.5.2019

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: upratovanie  školských  tried, telocvične, starostlivosť o kvety, drobné práce - vhodné aj pre absolventa

Informácie pre uchádzača:

Počet hodín: 8 h/denne

Minimálne požadované vzdelanie: základné vzdelanie

Požadované doklady: žiadosť do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní

Kontakty: Základná škola, Láb č. 489, Tel.: 034/7790484,0919404333; mail: zslab@zslab.sk

 

 

  

Zamestnávateľ: Základná škola, Láb  

Kategória: Školník    

- nástup 27.5.2019

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:drobné údržbárske práce, starostlivosť o zeleň, kuričské práce - vhodné aj pre absolventa

Informácie pre uchádzača:

Počet hodín: 8 h/denne

Požadované doklady: žiadosť do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní

Kontakty: Základná škola, Láb č. 489, Tel.: 034/7790484,0919404333; mail: zslab@zslab.sk

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznamujeme voličom, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní, že môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

- osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb

- v listinnej forme alebo elektronicky na email maria.lisa@obeclab.sk tak, aby žiadosť bola doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom    konania volieb

ziadost

 

Zberný dvor Láb

OBEC LÁB Oznamuje, že od 1.4.2019 môžu občania priniesť do priestoru OBECNÉHO DVORA (VEDĽA BUDOVY POŠTY) SEPAROVANÝ ODPAD: PAPIER  PLASTY  SKLO  KOVY

Zamestnanci obce budú v priestore dvora preberať separovaný odpad v dňoch:

STREDA OD 13:00 DO 18:00

SOBOTA OD 8:00 DO 11:00

Zároveň môžu občania uložiť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (konáre, trávu) na obcou prenajatý pozemok v lokalite Búrkové. Tento odpad bude obec následne spracovávať. 

UPOZORNENIE PRE OBYVATEĽOV OBCE

Dôrazne upozorňujeme obyvateľov, aby nevhadzovali vlhčené obrúsky a iný odpad do WC.

Verejná kanalizácia nie je odpadkový kôš. Ak na toalete používate vlhčené hygienické obrúsky, škodíte životnému prostrediu aj rozpočtu obce. Najviac trpia čerpadlá, ktoré práve tieto materiály upchávajú a môžu spôsobiť až zadretie motora čerpadla a vážne ho poškodiť. Ak sa čerpadlo znehodnotí týmto materiálom, škoda sa šplhá do výšky niekoľko tisíc eur.  Vyhadzovaním vlhčených obrúskov do toalety riskujete aj upchatie vlastnej toalety, čo vás bude stáť nemalé peniaze za vyčistenie.

VLHČENÉ OBRÚSKY PATRIA DO ODPADKOVÉHO KOŠA.

 

OZNAM pre predajcov

Obecný úrad oznamuje predajcom, ktorí prídu do našej obce predávať na miestne trhovisko, že vo štvrtok je nestránkový deň. V prípade záujmu o predaj na miestnom trhovisku v tejto deň, volajte na tel. čísla: 034/7790509 alebo 034/7790333.

Jarná deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.04.2019  do 31.05.2019.

 

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

 

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov prípravkami na profesionálne použitie, a to : v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a reáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov.

VZN 2/2018 o miestnom poplatku za KO a DSO

../../galeria/VZN_2018_2_o%20miestnom%20poplatku%20za%20KO%20a%20DSO.pdf

Dodatok č. 5 k VZN 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka škol.zariadení

../../galeria/Dodatok%20c.5%20k%20VZN%201_2010_o%20urceni%20vysky%20dotacie%20na%20prevadzku%20a%20mzdy%20%C5%A1kol.zariadeni.pdf

VZN 3/2018 upravujúce podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určenia

../../galeria/VZN_2018_3_upravujuce%20podmienky%20a%20sposob%20prenajmu%20bytov%20osobitneho%20urcenia.pdf

Zmena cestovných poriadkov od 14.10.2018

Oznamujeme Vám, že bola vykonaná aktualizácia cestovných poriadkov prímestských liniek platných od 14.10.2018, kde sú vykonané čiastkové zmeny na základe požiadaviek obecných úradov a cestujúcich.

../../galeria/Cestovne%20poriadky%20od%2014_10_2018.pdf

Upozornenie

Firmy Tekos s.r.o. Malacky a FCC Slovensko s.r.o. Zohor upozorňujú občanov na neskoré vykladanie odpadových nádob na vývoz komunálneho odpadu (KO) v obci. Z tohto dôvodu zostávajú odpadové nádoby nevyvezené. Vývozcovia žiadajú o včasné vyloženie odpadovej nádoby na vývoz KO, ktorý začína od 6:00 hodiny ráno. Informácie o vývoze komunálneho odpadu v obci nájdete na internetovej stránke www.obeclab.sk v časti Občan/Komunálny odpad.

ZMENA VO VYVOZE SEPTIKOV

Oznamujeme občanom, že vývoz fekálií zo žúmp a septikov v obci zabezpečuje Obec Láb.

Vývoz nahlasujte na t.č. : 0948 128 966

CENY ZA VÝVOZ: 

- do 5 m3              12,-- €

- do 8 m3                    20,-- €

 

VÝVOZNÉ DNI:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok :         8,00 hod. - 15.00 hod.

streda                                                 8,00 hod. - 18.00 hod.

sobota                                                 8,00 hod. - 13,00 hod.

 

V prípade riešenia otázok k vývozu fekálií  kontaktujte Mgr. Chmelu P. na t.č. 0905 358 626.

 

 

ÚPN OBCE LÁB ZMENY A DOPLNKY Č. 4 - 10/2017

Upozorňujeme občanov na nové informácie:

Zmeny a doplnky Územného plánu obce, ktoré sú uvedené na:

SAMOSPRÁVA - Územný plán obce

 http://www.obeclab.sk/sk/uzemny-plan-obce

Tanečný súbor LÁBJAN - dospelí tanečníci

 

Srdečne pozývame do svojho súboru nových tanečníkov a priaznivcov lábskeho folklóru. Radi privítame medzi nami aj nových obyvateľov Lábu. Tanečné páry nacvičujú vo svojom voľnom čase v pondelok a v stredu od 19:00 do 20:00 hodiny v priestoroch starej obecnej školy.
Tešíme sa na Vás!

Oznámenie starostu

Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Láb je vo finálnom štádiu projekčná príprava na vybudovanie kanalizácie v našej obci.

Projekčná príprava je robená na perspektívu obce a zahŕňa aj časti kanalizácie, ktoré sa budú realizovať v budúcnosti.

 

http://www.obeclab.sk/galeria/strategicke-dokumenty/E.1.2_SIT-s-OrtoFoto.pdf

 

Obec s predpokladom stabilného rozvoja

 

Nová webová stránka obce

V mesiaci jún 2016 sme spustili do prevádzky novú webovú stránku obce Láb, z tohto dôvodu je nutné obnoviť Vaše prihlasovacie údaje (zadanie e-mailu na prihlásenie do "e-mailový newsletter").

Na úvodnej strane vpravo hore je „Obnova hesla/Registrácia“ – treba kliknúť na obnova hesla a zadať údaje.

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,