Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

AKTUALITY A OZNAMY

Archív - všetky oznamy, aktuality, úradná tabuľa, podujatia

nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy obce

Alikvótny koncert

Ponuka zamestnania v Základnej škole Láb

Zamestnávateľ: Základná škola, Láb  

Kategória: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie (2. stupeň) 

- predmety:  Anglický jazyk

- nástup od 01. 09. 2017

Kvalifikačné predpoklady: podľa Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie ped. zamestnancov

Požadované doklady: - žiadosť do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní

Kontakty: Základná škola, Láb č. 489,  Tel.: 034 / 7790484, 0919 404 333, mail: zsvlabe@stonline.sk

Ponuka zamestnania v Základnej škole Láb

Zamestnávateľ: Základná škola, Láb  

Kategória: pomocná sila v školskej jedálni 

- nástup od 01. 09. 2017

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: pomocné práce pri výrobe jedál, upratovanie - vhodné aj pre absolventa

Informácie pre uchádzača: Počet hodín: 6 h / denne

Minimálne požadované vzdelanie: základné vzdelanie

Požadované doklady:   žiadosť do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, zdravotný preukaz, hygienické minimum

Kontakty:  Základná škola, Láb č. 489,  Tel. :034 / 7790484, 0919 404 333, mail: zsvlabe@stonline.sk

Ponuka zamestnania v Základnej škole Láb

Zamestnávateľ: Základná škola, Láb  

Kategória: upratovačka v ZŠ 

- nástup od 01. 09. 2017

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: upratovanie  tried, telocvične, drobné práce - vhodné aj pre absolventa

Informácie pre uchádzača: Počet hodín: 8 h / denne

Minimálne požadované vzdelanie: základné vzdelanie

Požadované doklady: - žiadosť do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní

Kontakty:  Základná škola, Láb č. 489,  Tel. :034 / 7790484, 0919 404 333, mail: zsvlabe@stonline.sk

Záhorienka u Osičkú

Voľby do VUC 2017

Predseda NR SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov na deň 4. novembra 2017 (sobota) od 7:00 do 22:00 h.

Informácie pre voliča

Názvy ulíc podľa osobností

Informácia pre občanov k návrhu názvov ulíc v obci Láb pomenovaných podľa historických osobností:

1. Ignác Juračka - najznámejší lábsky farár, účastný národoobrodeneckého hnutia

2. Karol Salix - prvý lábsky farár

3. Ján Šalamon - farár, ktorý pôsobil v Lábe v rokoch 1786-1831, postavil centrálny kríž na cintoríne, dal postaviť nový organ do kostola

4. Anton Milata - od roku 1922 do 1945 správca školy, zakladateľ potravného družstva

5. Benjamín Zahradník - autor knihy Kniha o príchode Lábjanov do Ameriky, organizoval kultúrny život vysťahovaných lábjanov v Amerike

6. Mária Kišonová-Hubová - oprená speváčka narodená v Lábe

7. Vít Lipka - predseda MNV v rokoch 1960 až 1986 počas jeho pôsobenia bol vybudovaný terajší obecný úrad, základná škola, telocvičňa,       materská škola, štadión, nákupné centrum .

 

Uvedené skutočnosti sú publikované v Novej knihe o Lábe.

Ochrana lesov pred požiarmi

Tanečný súbor LÁBJAN - dospelí tanečníci

 

Srdečne pozývame do svojho súboru nových tanečníkov a priaznivcov lábskeho folklóru. Radi privítame medzi nami aj nových obyvateľov Lábu. Tanečné páry nacvičujú vo svojom voľnom čase v pondelok a v stredu od 19:00 do 20:00 hodiny v priestoroch starej obecnej školy.
Tešíme sa na Vás!

Oznámenie starostu

Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Láb je vo finálnom štádiu projekčná príprava na vybudovanie kanalizácie v našej obci.

Projekčná príprava je robená na perspektívu obce a zahŕňa aj časti kanalizácie, ktoré sa budú realizovať v budúcnosti.

 

http://www.obeclab.sk/galeria/strategicke-dokumenty/E.1.2_SIT-s-OrtoFoto.pdf

 

Obec s predpokladom stabilného rozvoja

 

Hľadá sa pes

Informácia pre cestujúcu verejnosť

Celoštátne zmeny cestovných poriadkov prímestských liniek, ktoré prechádzajú našou obcou, pre obdobie platnosti 2016/2017, ktoré budú od 11.12.2016.

zmeny cest. poriadkov 1

zmeny cest. poriadkov 2

Nová webová stránka obce

V mesiaci jún 2016 sme spustili do prevádzky novú webovú stránku obce Láb, z tohto dôvodu je nutné obnoviť Vaše prihlasovacie údaje (zadanie e-mailu na prihlásenie do "e-mailový newsletter").

Na úvodnej strane vpravo hore je „Obnova hesla/Registrácia“ – treba kliknúť na obnova hesla a zadať údaje.

Koordinácia grafikonu verejnej dopravy - odpoveď BID a BSK

Na základe požiadavky našej občianky obec Láb odoslala dňa 7.7.2016 listy "Návrh na koordináciu grafikonu verejnej dopravy" na príslušné orgány. Dňa 12.8.2016 obec Láb obdržala nasledovné odpovede:

../../galeria/zdruzenia/BID_1.pdf

../../galeria/zdruzenia/BSK.pdf

Pripomienky k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov

Informácia o možnosti zaslať požiadavky resp. pripomienky k cestovným poriadkom v rámci celoštátnych zmien cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2016/2017.

Svoje pripomienky posielajte do 19.8.2016 na adresu: jmartinovic@slovaklines.sk

../../galeria/pripomienky.jpg

 

 

Oznámenie o zmene vo vývoze septikov

Dňa 11.2.2016 vyhlásila obec Láb výberové konanie na  predloženie ponúk týkajúcich sa zabezpečenia odvozu a likvidácie žúmp a septikov v obci Láb. Do výberového konania sa celkom prihlásili dve spoločnosti:  Ondrej Frišlovič,  Jakubov a LINA spol.  s r.o.,  Plavecký Štvrtok.

Ponuku spol.  LINA spol.  s.r.o.  vyhodnotila komisia ako ekonomicky najvýhodnejšiu.

Nové ceny za vývoz septikov platné od 1.4.2016 sú nasledovné:

  • do 5 m³ / 16,00 EUR
  • do 10 m³ / 26,00 EUR  

Zmluva so spoločnosťou LINA spol.  s r.o.  je podpísaná takým spôsobom,  že občania môžu požiadať o vývoz septiku aj inú oprávnenú osobu/spoločnosť.  O likvidácii takto vyvezených septikov na ČOV Láb sa musí vopred dohodnúť so spoločnosťou LINA spol.  s r.o.,  ktorá v zmysle zmluvy a z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov jediná zodpovedá za objem likvidovaných splaškových odpadových vôd v jednotlivých dňoch.

Čítaj viac

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Láb č. 503, 900 67 Láb, 034 / 7790 333, starosta@obeclab.sk