Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

AKTUALITY A OZNAMY

Archív - všetky oznamy, aktuality, úradná tabuľa, podujatia

nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy obce

Prezentácia o Keni

V mene Komunitného centra Plavecký Štvrtok - organizácia Človek v ohrození by sme Vás radi pozvali na prezentáciu o Keni. Toto podujatie sa uskutoční v Ekocentre Plavecký Štvrtok dňa 18.12.2017 o 16:00 hodine. 

Vstup je voľný pre všetkých účastníkov. Súčasťou prezentácie s fotkami a besedou bude aj tradičný kenský čaj a tombola. 

Tešíme sa na všetkých návštevníkov. 

 

Komunitné centrum Plavecký Štvrtok/Community Centre Plavecký Štvrtok 

Program sociálnej integrácie/Social Integration Programmes

Človek v ohrození/People in Need Slovakia

Baštová 5, 81103 Bratislava, Slovakia

telefón/Phone: +421(0)911 791 714

 

Komunitne centrum

Úradné hodiny obecného úradu Láb počas vianočných sviatkov

Úradné hodiny obecného úradu Láb počas vianočných sviatkov

 

Piatok 22.12.2017                zatvorené

Pondelok 25.12.2017           sviatok – zatvorené

Utorok 26.12.2017               sviatok – zatvorené

Streda 27.12.2017                8:00 – 12:00 hod.

Štvrtok 28.12.2017              7:30 – 10:00 hod.

Piatok 29.12.2017                7:30 – 12:00 hod.

Pondelok 1.1.2018               sviatok – zatvorené

 

Zmeny cestovných poriadkov

Zmeny cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2017/2018 od 10.12.2017.

102418_1.pdf

106408_1.pdf

Výstava venovaná pamiatke profesora Štefana Nosáľa

 

Spolu s Umeleckým súborom Lúčnica - Domom umenia Piešťany vás srdečne pozývame na výstavu „Party v 21.storočí" venovanú pamiatke profesora Štefana Nosáľa. 

Náš trojročný projekt sa po úspešných prezentáciách v New Yorku a Ottawe opäť vracia na Slovensko. Počas 3 mesiacov si ho budete môcť pozrieť od 2. novembra aj v Piešťanoch.

Prezentovaný je aj Lábsky folklór.

ÚPN OBCE LÁB ZMENY A DOPLNKY Č. 4 - 10/2017

Upozorňujeme občanov na nové informácie:

Zmeny a doplnky Územného plánu obce, ktoré sú uvedené na:

SAMOSPRÁVA - Územný plán obce

 http://www.obeclab.sk/sk/uzemny-plan-obce

Tanečný súbor LÁBJAN - dospelí tanečníci

 

Srdečne pozývame do svojho súboru nových tanečníkov a priaznivcov lábskeho folklóru. Radi privítame medzi nami aj nových obyvateľov Lábu. Tanečné páry nacvičujú vo svojom voľnom čase v pondelok a v stredu od 19:00 do 20:00 hodiny v priestoroch starej obecnej školy.
Tešíme sa na Vás!

Oznámenie starostu

Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Láb je vo finálnom štádiu projekčná príprava na vybudovanie kanalizácie v našej obci.

Projekčná príprava je robená na perspektívu obce a zahŕňa aj časti kanalizácie, ktoré sa budú realizovať v budúcnosti.

 

http://www.obeclab.sk/galeria/strategicke-dokumenty/E.1.2_SIT-s-OrtoFoto.pdf

 

Obec s predpokladom stabilného rozvoja

 

Nová webová stránka obce

V mesiaci jún 2016 sme spustili do prevádzky novú webovú stránku obce Láb, z tohto dôvodu je nutné obnoviť Vaše prihlasovacie údaje (zadanie e-mailu na prihlásenie do "e-mailový newsletter").

Na úvodnej strane vpravo hore je „Obnova hesla/Registrácia“ – treba kliknúť na obnova hesla a zadať údaje.

Oznámenie o zmene vo vývoze septikov

Dňa 11.2.2016 vyhlásila obec Láb výberové konanie na  predloženie ponúk týkajúcich sa zabezpečenia odvozu a likvidácie žúmp a septikov v obci Láb. Do výberového konania sa celkom prihlásili dve spoločnosti:  Ondrej Frišlovič,  Jakubov a LINA spol.  s r.o.,  Plavecký Štvrtok.

Ponuku spol.  LINA spol.  s.r.o.  vyhodnotila komisia ako ekonomicky najvýhodnejšiu.

Nové ceny za vývoz septikov platné od 1.4.2016 sú nasledovné:

  • do 5 m³ / 16,00 EUR
  • do 10 m³ / 26,00 EUR  

Zmluva so spoločnosťou LINA spol.  s r.o.  je podpísaná takým spôsobom,  že občania môžu požiadať o vývoz septiku aj inú oprávnenú osobu/spoločnosť.  O likvidácii takto vyvezených septikov na ČOV Láb sa musí vopred dohodnúť so spoločnosťou LINA spol.  s r.o.,  ktorá v zmysle zmluvy a z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov jediná zodpovedá za objem likvidovaných splaškových odpadových vôd v jednotlivých dňoch.

Čítaj viac

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Láb č. 503, 900 67 Láb, 034 / 7790 333, starosta@obeclab.sk