Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

Obecný rozhlas

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Kategória: Obecný rozhlas / Zmena podávania žiadostí na ÚPSVaR

Zmena podávania žiadostí na ÚPSVaR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky oznamuje informácie o zmene v spôsobe podávania žiadostí o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie zmena

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,