Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

Obecný rozhlas

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Kategória: Obecný rozhlas / Upravený oznam

Upravený oznam

Obec Láb oznamuje občanom, že rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku vývoz komunálneho odpadu si občania môžu vyzdvihnúť v termíne od 10. júna 2019 do 21. júna 2019 v čase úradných hodín na obecnom úrade. Výnimočne bude otvorená kancelária na prízemí budovy aj vo štvrtok 13. a 20. júna, len pre potreby prevzatia rozhodnutí.

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,