Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

Obecný rozhlas

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Kategória: Obecný rozhlas / Detské centrum Farbička

Detské centrum Farbička

Detské centrum Farbička vo Vysokej pri Morave, oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do zariadenia, že má ešte voľné miesta na školský rok 2020/2021 s nástupom od 2. septembra 2020. Deti je však možnosť prijať počas celého školského roka.

Detské centrum Farbička je zariadenie určené pre deti vo veku od 1,5 roka do 4 rokov veku dieťaťa. Ponúka celodennú mesačnú, príp. poldennú starostlivosť o deti.  Prevádzková doba zariadenia je denne od 7:00 do 17:00 hod. Je to zariadenie s domácou rodinnou atmosférou, s menším počtom detí, čím je zabezpečená minimálna chorobnosť. O deti sa stará zodpovedný pedagogický personál so skúsenosťami a praxou. Starostlivosť o deti poskytujú od roku 2011.

Bližšie informácie získate na tel. č. 0908 095 723, alebo na web stránke www.dcfarbicka.sk prípadne priamo v Detskom centre Farbička Vo Vysokej pri Morave, na Robotníckej ulici 64.

 

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,