Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Združenia / Podnikatelia » Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor

História Dobrovoľného hasičského zboru v Lábe

Dobrovoľný hasičský zborPísal sa rok 1891. V obci sa pod vedením farára Ignáca JURAČKU rozhodlo 45 dobrovoľníkov založiť hasičský spolok. Prvú organizáciu požiarnej ochrany pod názvom Dobrovoľný hasičský spolok uviedli do činnosti podľa Pamätnej knihy 4.mája 1891.

Spomínaní priekopníci požiarnej myšlienky pracovali v spolku od prvých dní vo veľmi zložitých podmienkach a úplne nezištne. O požiarnej technike sa v počiatkoch nedalo ani hovoriť. Prvú „techniku“ tvorili háky, rebríky , lopaty a vedrá na vodu. Prvou  striekačkou, ktorá vyzerala aspoň trocha mechanicky, bola dvojkolesová kára so železnou nádržou. Ako čas plynul, tak sa zbor technicky čoraz viac zveľaďoval . Po prvej striekačke bez pohonu dostali hasiči dvojkolesovú striekačku na konský poťah. V neskoršom období sa zbor rozrástol o niekoľko štvorkolesových striekačiek z ktorých poslednú dostal v roku 1930 a tá je do dnešných dní pýchou nášho zboru. V roku 1936 dostali požiarnici  za finančnej podpory štátu prvú motorovú striekačku. V roku 1949 bolo, z finančnej zbierky občanov Lábu ako aj rodákov žijúcich v Amerike,  zakúpené aj sanitné vozidlo.

Pýchou každého zboru je aj hasičský prápor. Prvý prápor bol slávnostne posvätený už v roku 1905 , ktorého krstnou mamou bola Anastázia Malinovská. V roku 1970, za pomoci spoluobčanov, dal požiarny zbor urobiť nový prápor, vernú kópiu starého práporu. Zaujímavosťou tohto nového práporu je že všetky pôvodne obrazce boli opatrne vystrihnuté a vložené na nový prápor. Krstnými matkami práporu, ktorý ešte aj dnes reprezentuje náš zbor, boli členky zboru Alojzia ŠTEFKOVÁ a Amália LAZAROVÁ.

Dobrovoľný hasičský zbor v Lábe r. 1981Podľa zápisnice z roku 1925 sa mohli do zboru prijímať aj ženy avšak iba ako prispievajúce členky. Až v roku 1952 po vzore iných požiarnych zborov bolo založené prvé ženské družstvo. Najúspešnejšie družstvo dievčat a žien reprezentovalo náš zbor v roku 1975 kedy na celoslovenskej súťaži hasičských družstiev v Skalici obsadili vynikajúce 4. miesto. V roku 1930 sa na schôdzi vtedajšieho spolku rozhodlo aj o založení družstva dorastu z dôvodu výchovy nástupcov  členov spolku. Družstvo mužov máme už dlhé roky na vynikajúcej úrovni. Úspešne sa prezentujú na mnohých súťažiach. Najmenších požiarnikov sa podarilo v zbore vychovať a s výbornými výsledkami udržať naposledy v rokoch 1987-1989 kedy náš zbor a našu obec tieto deti reprezentovali vo všetkých možných súťažiach v hasičskom športe a hasičských vedomostiach a s týmito výkonmi a znalosťami sa v roku 1989 pod vedením Jozefa HRICU prebojovali až na krajské kolo hry PLAMEŇ do Trnavy. Z tejto generácie úspešných detí vyrástlo veľa terajších členov zboru.

Od roku 1949 sídli DHZ v terajšej budove hasičskej zbrojnice ktorá bola kompletne zrekonštruovaná a bola k nej pristavená aj nová garáž, nakoľko stará budova už kapacitne nevyhovovala vozovému parku, a do užívania bola slávnostne odovzdaná v roku 1998. Máme požiarne vozidlo CAS-25, prepravné vozidlo AVIAmotorové striekačky PPS 8 a PPS 12.

Striekačka z roku 1930Počet  výjazdov k požiarom z roka na rok klesá. A ich prípadné následky sú aj vďaka modernej technike čoraz menšie. V minulosti aj vďaka tomu že technika bola či už nedostupná alebo nedostatočná a že väčšina domov v obci bola z dreva a strechy zo slamy, boli aj požiare väčšie a ničivejšie. V súčasnosti sa už Dobrovoľná požiarna ochrana zameriava hlavne na preventívnu činnosť. Požiarovosť z roka na rok klesá najmä vďaka dlhoročnej spolupráci  s  MŠ a ZŠ, kde na rôznych stretnutiach a posedeniach už z tými najmenšími upozorňujeme na možné rizika a samozrejme následky požiaru. V spolupráci z OcÚ pripravujeme rôzne relácie v rozhlase a články v novinách.

Z histórie vieme, že práca hasiča či už dobrovoľného  alebo profesionálneho je hlavne o obetavosti. Toto poslanie si žiada celého človeka, jeho voľný čas, pracovité ruky, nápady ale aj hmotné prostriedky. Hlavná úloha požiarnej ochrany je pomáhať v núdzi, nešťastí, pri ochrane majetku a zdravia. Veď toto všetko je zhrnuté a vyšité zlatým písmom na hasičskej zástave : BOHU SLÁVA – BLÍŽNEMU POMOC. Samotnou kapitolou 120 ročnej histórie vzniku DHZ Láb je družba s moravskou obcou Říčany u Brna. V roku 1971 vtedajší funkcionári obcí a hasičských zborov spísali zmluvu o priateľstve a spolupráci. V tomto roku si pripomíname už 40 nádherných rokov trvania zmluvy, ktorá bola štartovacou rampou, do dnešného dňa trvajúcich priateľských, bratských a rodinných vzťahov. Veľa tých čo stáli pri zrode tejto myšlienky už dnes nežije. Možno z úcty k nim, možno z úcty k tradíciám a možno iba pre dobrý pocit pri srdci keď sa niekoľko krát do roka stretávame nielen ako hasiči ale najmä ako priatelia, toto bohumilé bratstvo prežilo nástrahy doby ale aj nezmyselného rozdelenia našej spoločnej vlasti. Držme sa preto tradícií a snažme sa toto puto udržať aj naďalej a nedovoľme aby sa to čo budovali naši otcovia a starý otcovia stratilo.  

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,