Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

AKTUALITY A OZNAMY

Archív - všetky oznamy, aktuality, úradná tabuľa, podujatia

nové - správy pridané za posledné 3 dni

Zber triedeného zmesového odpadu

Vážení občania,  

do Vašich domov boli doručené farebné plastové vrecia na zber triedeného zmesového odpadu. Žlté vrece na zber plastov a modré vrece na zber papiera. Oznamujeme Vám, že žlté vrecia s vytriedenými plastami sa budú zbierať spred vašich domov dňa 7.9.2016 a modré vrecia s papierom sa budú zbierať dňa 29.9.2016. Rozpis zvozu separovaného odpadu je na stránke obce www.obeclab.sk v sekcii Občan - Komunálny odpad - Harmonogram vývozu SO na II. polrok 2016

Železný hasič - "Lábsky pajšl"

Dobrovoľný hasičský zbor Láb poriada súťaž jednotlivcov Železný hasič - Lábsky pajšl, ktorá sa uskutoční v sobotu 27. augusta 2016 o 14:30 hod. na futbalovom ihrisku. Príďte povzbudiť hasičov v ich snahe o čo najlepší výkon. Na občerstvenie budú pripravené cigánske pečienky, tradičné údené cigáro, alko aj nealko nápoje.

Lábski hasiči sa tešia na  vás.

Nová webová stránka obce

V mesiaci jún 2016 sme spustili do prevádzky novú webovú stránku obce Láb, z tohto dôvodu je nutné obnoviť Vaše prihlasovacie údaje (zadanie e-mailu na prihlásenie do "e-mailový newsletter").

Na úvodnej strane vpravo hore je „Obnova hesla/Registrácia“ – treba kliknúť na obnova hesla a zadať údaje.

Koordinácia grafikonu verejnej dopravy - odpoveď BID a BSK

Na základe požiadavky našej občianky obec Láb odoslala dňa 7.7.2016 listy "Návrh na koordináciu grafikonu verejnej dopravy" na príslušné orgány. Dňa 12.8.2016 obec Láb obdržala nasledovné odpovede:

../../galeria/zdruzenia/BID_1.pdf

../../galeria/zdruzenia/BSK.pdf

Oznam

Kultúrna komisia ponúka občanom a združeniam možnosť prevádzkovať si bufet s občerstvením na obecných slávnostiach pri príležitosti 810. výročia prvej písomnej zmienky o obci Láb dňa 17. septembra 2016. Občania, ktorí vyrábajú rôzne druhy výrobkov a iných predmetov (ako napríklad med, výrobky z dreva, tkané výrobky, výšivky, upomienkové predmety a iné), môžu ich taktiež  predávať na obecných slávnostiach. Umelci, rezbári, maliari majú možnosť svoje výrobky prezentovať na pripravovanej výstave k výročiu obce. Záujemcovia o tieto aktivity sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Lábe v čase úradných hodín do 31. augusta 2016, kde Vám budú poskytnuté bližšie informácie. 

Zber separovaného odpadu

Vážení občania,  

do Vašich domov boli doručené plastové vrecia na zber plastov – žlté vrecia a papiera – vrece modrej farby.  Tieto vrecia občania použijú na zber menovaných triedených odpadov a vyložia ich podľa uvedeného rozpisu, ktorý Vám bude doručený a je k nahliadnutiu aj na stránke obce www.obeclab.sk v sekcii Občan - Komunálny odpad.

Upozornenie

Spoločnosť Nafta, ktorá vykonáva práce v časti obce Drahy (Generálna oprava chráničky DN800 plynovodu CA PZZP – MŠP) upozorňuje občanov, že nachádzanie sa v priestoroch staveniska a prechod/prajazd cez stavenisko je porušenie stavebného zákona a zákona o bezpečnosti. V predmetnom plynovode DN500 (50cm) sa nachádza tlak 5MPa a cca 50.000m3 plynu a nepovolaným osobám je tu vstup prísne zakázaný.

Pripomienky k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov

Informácia o možnosti zaslať požiadavky resp. pripomienky k cestovným poriadkom v rámci celoštátnych zmien cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2016/2017.

Svoje pripomienky posielajte do 19.8.2016 na adresu: jmartinovic@slovaklines.sk

../../galeria/pripomienky.jpg

 

 

Oznámenie plánovaných prác pre stavbu

Ilustračný obrázokOznámenie plánovaných prác pre stavbu  „Generálna oprava chráničky DN800 plynovodu CA PZZP  –  MŠP“,  ktorá sa bude nachádzať medzi obcou Láb  /ulica Drahy/ a POSPO Láb.

Čítaj viac

Oznámenie o zmene vo vývoze septikov

Dňa 11.2.2016 vyhlásila obec Láb výberové konanie na  predloženie ponúk týkajúcich sa zabezpečenia odvozu a likvidácie žúmp a septikov v obci Láb. Do výberového konania sa celkom prihlásili dve spoločnosti:  Ondrej Frišlovič,  Jakubov a LINA spol.  s r.o.,  Plavecký Štvrtok.

Ponuku spol.  LINA spol.  s.r.o.  vyhodnotila komisia ako ekonomicky najvýhodnejšiu.

Nové ceny za vývoz septikov platné od 1.4.2016 sú nasledovné:

  • do 5 m³ / 16,00 EUR
  • do 10 m³ / 26,00 EUR  

Zmluva so spoločnosťou LINA spol.  s r.o.  je podpísaná takým spôsobom,  že občania môžu požiadať o vývoz septiku aj inú oprávnenú osobu/spoločnosť.  O likvidácii takto vyvezených septikov na ČOV Láb sa musí vopred dohodnúť so spoločnosťou LINA spol.  s r.o.,  ktorá v zmysle zmluvy a z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov jediná zodpovedá za objem likvidovaných splaškových odpadových vôd v jednotlivých dňoch.

Čítaj viac

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov

Platí od 1. júla 2016 do 10. decembra 2016

 

Linka 106408 Malacky – Láb – Jablonové, Turecký Vrch

Spoj č.41(27) – s odchodom Plavecký Štvrtok,žel.st. o 19:15 hod. s príchodom  Láb,Vrbovec o 19:25 hod. zmenený na čas s odchodom Plavecký Štvrtok,žel.st. o 18:55 hod. s príchodom  Láb,Vrbovec o 19:05 hod.

Spoj č.51(X22) – s odchodom Plavecký Štvrtok,žel.st. o 20:15 hod. s príchodom  Láb,Vrbovec o 20:25 hod. zmenený na čas s odchodom Plavecký Štvrtok,žel.st. o 19:55 hod. s príchodom  Láb,Vrbovec o 20:05 hod.

 

 

 

 

 

© Obecný úrad Láb, č. 503, 900 67 Láb, 034 / 7790 333, starosta@obeclab.sk