Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

AKTUALITY A OZNAMY

Archív - všetky oznamy, aktuality, úradná tabuľa, podujatia

nové - správy pridané za posledné 3 dni

Železný hasič - \"Lábsky pajšl\"

Dobrovoľný hasičský zbor Láb poriada súťaž jednotlivcov Železný hasič - Lábsky pajšl, ktorá sa uskutoční v sobotu 27. augusta 2016 o 14:30 hod. na futbalovom ihrisku. Príďte povzbudiť hasičov v ich snahe o čo najlepší výkon. Na občerstvenie budú pripravené cigánske pečienky, tradičné údené cigáro, alko aj nealko nápoje.

Lábski hasiči sa tešia na  vás.

Športový oznam

Obecný športový klub Láb vás pozýva na nasledovné futbalové zápasy:

- muži odohrajú prípravný zápas v nedeľu 21.8.2016 o 17:00 hod. v Studienke

- dorast odohrá majstrovský zápas v nedeľu 21.8.2016 o 9:30 hod. v Rovinke. Odchod autobusu je o 8:00 hod.

- prípravka odohrá prípravný zápas v utorok 23.8.2016 o 17:30 hod. na domácom ihrisku proti mužstvu z Dúbravky.

Nová webová stránka obce

V mesiaci jún 2016 sme spustili do prevádzky novú webovú stránku obce Láb, z tohto dôvodu je nutné obnoviť Vaše prihlasovacie údaje (zadanie e-mailu na prihlásenie do "e-mailový newsletter").

Na úvodnej strane vpravo hore je „Obnova hesla/Registrácia“ – treba kliknúť na obnova hesla a zadať údaje.

Koordinácia grafikonu verejnej dopravy - odpoveď BID a BSK

Na základe požiadavky našej občianky obec Láb odoslala dňa 7.7.2016 listy "Návrh na koordináciu grafikonu verejnej dopravy" na príslušné orgány. Dňa 12.8.2016 obec Láb obdržala nasledovné odpovede:

../../galeria/zdruzenia/BID_1.pdf

../../galeria/zdruzenia/BSK.pdf

Športový oznam

Obecný športový klub Láb vás pozýva na prípravný zápas mužov ktorý sa odohrá v nedeľu 14.8.2016 o 17:30 hod. proti mužstvu zo Záhorskej Bystrice na domácom ihrisku.

Oznam

Kultúrna komisia ponúka občanom a združeniam možnosť prevádzkovať si bufet s občerstvením na obecných slávnostiach pri príležitosti 810. výročia prvej písomnej zmienky o obci Láb dňa 17. septembra 2016. Občania, ktorí vyrábajú rôzne druhy výrobkov a iných predmetov (ako napríklad med, výrobky z dreva, tkané výrobky, výšivky, upomienkové predmety a iné), môžu ich taktiež  predávať na obecných slávnostiach. Umelci, rezbári, maliari majú možnosť svoje výrobky prezentovať na pripravovanej výstave k výročiu obce. Záujemcovia o tieto aktivity sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Lábe v čase úradných hodín do 31. augusta 2016, kde Vám budú poskytnuté bližšie informácie. 

Športový oznam

Obecný športový klub Láb vás pozýva v nedeľu 7.8.2016 o 18:00hod. na prípravný zápas mužov, ktorý sa odohrá na domácom ihrisku proti mužstvu z Devínskej Novej Vsi.

Zber separovaného odpadu

Vážení občania,  

do Vašich domov boli doručené plastové vrecia na zber plastov – žlté vrecia a papiera – vrece modrej farby.  Tieto vrecia občania použijú na zber menovaných triedených odpadov a vyložia ich podľa uvedeného rozpisu, ktorý Vám bude doručený a je k nahliadnutiu aj na stránke obce www.obeclab.sk v sekcii Občan - Komunálny odpad.

Futbalový zápas

Obecný športový klub Láb vás pozýva vo štvrtok 28.7.2016 o 18:30 hod. na prípravný zápas mužov, ktorý sa odohrá na domácom ihrisku proti mužstvu z Borinky. 

Upozornenie

Spoločnosť Nafta, ktorá vykonáva práce v časti obce Drahy (Generálna oprava chráničky DN800 plynovodu CA PZZP – MŠP) upozorňuje občanov, že nachádzanie sa v priestoroch staveniska a prechod/prajazd cez stavenisko je porušenie stavebného zákona a zákona o bezpečnosti. V predmetnom plynovode DN500 (50cm) sa nachádza tlak 5MPa a cca 50.000m3 plynu a nepovolaným osobám je tu vstup prísne zakázaný.

ATLANTÍDA Dom seniorov n.o.

 

Pripomienky k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov

Informácia o možnosti zaslať požiadavky resp. pripomienky k cestovným poriadkom v rámci celoštátnych zmien cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2016/2017.

Svoje pripomienky posielajte do 19.8.2016 na adresu: jmartinovic@slovaklines.sk

../../galeria/pripomienky.jpg

 

 

Materská škola hľadá učiteľa/ku

Materská škola Láb príjme do zamestnania:

Učiteľ/ka materskej školy

Úväzok: 100 %

Dátum nástupu:01.09.2016

Požiadavky: Požadované kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:

- úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v súlade s časťou I. v prílohe č. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

- bezúhonnosť,

- zdravotná spôsobilosť,

- ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o prijatie do zamestnania,

- štruktúrovaný životopis,

- overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača na účely výberového konania

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 15.7.2016 na adresu: Materská škola Láb, č. 223, 900 67 Láb alebo na e-mailovú adresu: mslab@radiolan.sk. Uchádzači, ktorí spĺňajú všetky požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

Bližšie informácie o pracovnom mieste poskytneme na tel. č. 034/7790336. Kontaktná osoba: Mgr. Miriam Vicenová, riaditeľka materskej školy

Oznámenie plánovaných prác pre stavbu

Ilustračný obrázokOznámenie plánovaných prác pre stavbu  „Generálna oprava chráničky DN800 plynovodu CA PZZP  –  MŠP“,  ktorá sa bude nachádzať medzi obcou Láb  /ulica Drahy/ a POSPO Láb.

Čítaj viac

Oznámenie o zmene vo vývoze septikov

Dňa 11.2.2016 vyhlásila obec Láb výberové konanie na  predloženie ponúk týkajúcich sa zabezpečenia odvozu a likvidácie žúmp a septikov v obci Láb. Do výberového konania sa celkom prihlásili dve spoločnosti:  Ondrej Frišlovič,  Jakubov a LINA spol.  s r.o.,  Plavecký Štvrtok.

Ponuku spol.  LINA spol.  s.r.o.  vyhodnotila komisia ako ekonomicky najvýhodnejšiu.

Nové ceny za vývoz septikov platné od 1.4.2016 sú nasledovné:

  • do 5 m³ / 16,00 EUR
  • do 10 m³ / 26,00 EUR  

Zmluva so spoločnosťou LINA spol.  s r.o.  je podpísaná takým spôsobom,  že občania môžu požiadať o vývoz septiku aj inú oprávnenú osobu/spoločnosť.  O likvidácii takto vyvezených septikov na ČOV Láb sa musí vopred dohodnúť so spoločnosťou LINA spol.  s r.o.,  ktorá v zmysle zmluvy a z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov jediná zodpovedá za objem likvidovaných splaškových odpadových vôd v jednotlivých dňoch.

Čítaj viac

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov

Platí od 1. júla 2016 do 10. decembra 2016

 

Linka 106408 Malacky – Láb – Jablonové, Turecký Vrch

Spoj č.41(27) – s odchodom Plavecký Štvrtok,žel.st. o 19:15 hod. s príchodom  Láb,Vrbovec o 19:25 hod. zmenený na čas s odchodom Plavecký Štvrtok,žel.st. o 18:55 hod. s príchodom  Láb,Vrbovec o 19:05 hod.

Spoj č.51(X22) – s odchodom Plavecký Štvrtok,žel.st. o 20:15 hod. s príchodom  Láb,Vrbovec o 20:25 hod. zmenený na čas s odchodom Plavecký Štvrtok,žel.st. o 19:55 hod. s príchodom  Láb,Vrbovec o 20:05 hod.

 

 

 

 

 

Pracovné miesto v ZŠ Láb - učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelávanie

Základná škola Láb ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie (2.  stupeň)  predmet:  anglický jazyk.

© Obecný úrad Láb, č. 503, 900 67 Láb, 034 / 7790 333, starosta@obeclab.sk